Съвет на директорите


Съвет на директорите:

Калоян Ганев – Председател, Изпълнителен член, Съдружник;
Георги Петров – Неизпълнителен член, Съдружник;
Борислав Ганев, Изпълнителен член, Търговско и Оперативно управление;