PowermaXX

Добавките за гориво и специализираните сервизни аерозоли на PowermaXX се произвеждат от компания с повече от 25 години опит и ноу-хау в световен мащаб.

Bluechem GROUP е група от компании с глобални дейности и партньори в повече от 100 страни. Успехът на групата се базира на развитието и патентоването на продукти ориентирани към потребителите и щадящи околната среда.

Освен цената и качеството на един продукт, произхода му все повече играе главна роля при избора на клиента. Продукт „произведен в Германия“ означава най-високо качество, функционалност, прецизност и доверие. Това важи най-вече за автомобилната индустрия.

BlueChem е първата компания произвеждаща специализирана химия в Германия, която е получила сертификат ‘’Made in Germany”. Продуктите са сертифицирани от TUV Nord Cert. GmbH, която следи за високото качество и описанието на продукта да отговарят на действителността.

Продуктовата гама на PowermaXX съдържа продукти, които са разработени за почистване и поддържане на всички автомобилни части и агрегати. Така можете да се погрижите както за маслената система на двигателя, така и за охладителната система в колата си, за повишаване качествата на горивата, което води до по-чисто и безпроблемно изгаряне, което намаля разхода на гориво и редуцира вредните емисии.