Aнтифриз концентрат MARENOL – син

MARENOL aнтифриз концентрат представлява оптимална композиция на етиленгликол от най-висш сорт и комплекс присадки. Предназначен за използване целогодишно, без поддръжка, като осигурява защита срещу замръзване, прегряване и корозия. Продуктът не оказва негативно влияние върху охладителните маркучи или гумените уплътненията.

MARENOL aнтифриз концентрат след смесване с необходимото количество вода се използва като охлаждаща течност и течен топлоносител в двигатели с вътрешно горене, независимо от това дали те са направени от чугун, алуминий или комбинация от двете, както и в системи за охлаждане на алуминиеви и медни сплави. Препоръчителна е целогодишна работна концентрация 50 об.% .