HILBER антифриз Long Life червен C12

HILBER антифриз Long Life червен C12 HILBER aнтифриз С12 е създаден на основата на етилен гликол и не съдържа потенциално вредни вещества ( нитрити, амини, фосфати и др.). Благодарение на оптимизираната комбинация от добавки на базата на несъдържащи силикати карбоксилни киселини продукта осигурява ефективна и дълготрайна защита срещу корозия. Други добавки възпрепятстват образуването на пяна на охлаждащата течност и се предотвратява отлагането на утайки. Антифризът не изисква допълнително обслужване и осигурява целогодишна защита срещу замръзване и корозия за целия срок на работа на на двигателя. Охлаждащата течност не оказва отрицателно въздействие на маркучите и на уплътнението на цилиндъра на главата.

HILBER антифриз С12 след смесване с необходимото количество вода се използва като охлаждаща течност и течен топлоносител в двигатели с вътрешно горене, независимо от това дали те са направени от чугун, алуминий или комбинация от двете , както и в системи за охлаждане на алуминиеви и медни сплави. Този антифриз особено се препоръчва за двигатели от леки метали, които изискват специална защита на алуминия при високи температури.