Годишна среща на Национална верига „AutoBOX battery expert“

На 03.09.2016 г. в гр. Сливен се проведе годишната среща на Националната верига AutoBOX Battery Expert в камерната зала на Драматичен театър „Стефан Киров“.
Гости на събитието бяха представители на AUTOPART S.A. Полша – производител на батериите ENNEXY и JOHN BLITZ. Срещата започна с кратко приветствие от Г-н Калоян Ганев, Управляващ директор на Карио ООД.
Изминалата година в цифри и факти представи Г-н Пламен Хаджиандонов – франчайз мениджър на веригата.
Г-жа Рената Конка – Търговски директор в AUTOPART S.A. запозна аудиторията с историята на фирмата, участието в международни изложения, получените награди и сертификати за качество.
Г-н Хенрик Пжибило – главен инженер и мениджър научноизследователска и развойна дейност, представи новото оборудване и производствените технологии в завода на AUTOPART. Бяха показани сравнителни тестове на батерии от различни производители и оценка на качеството от специализирани издания.