Στρατηγική


Ανάπτυξη σε όλους τους τέσσερις ανεξάρτητους επιχειρηματικούς τομείς:

1. Εισαγωγή και διανομή αναλωσίμων αυτοκινήτων, αξεσουάρ και ανταλλακτικών. Εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου των προϊόντων και αύξηση της αναγνωρισιμότητας των εμπορικών σημάτων, μέσο υλοποίησης συγχρονων και αποτελεσματικων εκστρατειών marketing

2. Εμπορική δραστηριότητα, που καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια της Βουλγαρίας, μέσω υφιστάμενων και δημιουργία νέων αποθηκών.

3. Ανάπτυξη της εθνικής αλυσίδας συνεργείων AutoBOX express service, δημιουργώντας καινούργια ιδιόκτητα κέντρα αυτοκινήτων και νέες συνεργασίες.

4. Ανάπτυξη της εθνικής αλυσίδας καταστημάτων πωλήσεων και σέρβις μπαταριών οχημάτων AutoBOX battery expert μέσο νέα καταστήματά και αποκτόντας καινούργιους συνεργασίες.

 

 

Cario Ltd. © 2015