Αντιψυκτικά HILBER Long Life κόκκινο C12


Αντιψυκτικά υγρά HILBER Long Life κόκκινο C12 είναι ένα υγρό με βάση τη γλυκόλη αιθυλενίου και δεν περιέχει δυνητικά επιβλαβείς ουσίες (νιτρικά, αμίνες, φωσφορικά, κ.λπ.). Χάρη στο βελτιστοποιημένο συνδυασμό των προσθέτων με βάση πυριτικών αλάτών που δεν περιέχουν καρβοξυλικό οξύ, το προϊόν παρέχει μια αποτελεσματική και διαρκή προστασία κατά της διάβρωσης και της φθοράς. Άλλα πρόσθετα εμποδίζουν τον αφρισμό του αντιψυκτικού και έτσι αποτρέπουν την απόθεση ιζημάτων. Το αντιψυκτικό υγρό δεν απαιτεί καμία συντήρηση και παρέχει όλο το χρόνο προστασία από τη διάβρωση και τη ψύξης. Δεν επηρεάζει αρνητικά τους σωλήνες και τις σφραγίδες της κυλινδροκεφαλής.

Το αντιψυκτικό HILBER C12, μετά από την ανάμειξη με κατάλληλη ποσότητα νερού, χρησιμοποιείται ως ψυκτικό υγρό και ως θερμικό φορέα σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, ανεξάρτητα από το αν οι κινητήρες είναι κατασκευασμένοι από σίδηρο ή αλουμίνιο, καθώς και σε χάλκινα και αλουμινένια συστήματα ψύξης. Αυτό το αντιψυκτικό συνιστάται ειδικά για κινητήρες κατασκευασμενα από ελαφρά μετάλλα που απαιτούν ειδική προστασία του αλουμινίου σε υψηλές θερμοκρασίες.


» Δείτε περισσότερα

 

 

Cario Ltd. © 2015