Αποστολή


Να δημιουργούμε συνεπές και αξιόπιστες σχέσεις στην επιχείρηση. Στη δουλεία μας, εμείς η «Cario» βασιζόμαστε σε τρείς βασικές αρχές – ασφάλεια, επαγγελματικότητα και περιβαλλοντικά πρότυπα.
Η αποστολή μας είναι να εξασφαλίσουμε ασφαλές οχήματα στους πελάτες μας και να παραμείνουμε συνεργάτη τους.
Απαιτούμε οι ειδικοί μας να είναι καλά εξειδικευμένοι, ενημερωμένοι και να τηρούν τις επιχειρηματικές προδιαγραφές της εργασίας και της εξυπηρέτησης πελατών.. Η φροντίδα τον περιβάλλοντος είναι ο αρχικός στόχος μας. «Cario» εφάρμοσε περιβαλλοντικά πρότυπα στη διαχείρηση των αποβλημάτων – πετρέλαια, ελαστικά, μπαταρίες και λιπαντικά, με σκοπό να αφήσουμε ένα ομορφότερο και καθαροτερο περιβάλον στα παιδιά μας. Το σύνθημά μας είναι «Προχωράμε μαζί», διότι εμείς πιστεύουμε πως η επιχείρηση, οι πελάτες και η κοινωνία, μπορούν να δομήσουν περιβάλον, στο οποίο όλοι εμείς να ονειρεύουμε να ζούμε, να δημιουργούμε και να κτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον.

 

 

Cario Ltd. © 2015