Διοικητικό συμβούλιο


Καλογιάν Γκάνεφ - Διοικητής και Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος, Συνέταιρος.
Νικολάι Νικόλοφ - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Συνέταιρος.
Γκεόργκι Πετρόφ - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Συνέταιρος.
Μπόρισλαβ Γκάνεφ, Εκτελεστικό Μέλος, Εμπορική και λειτουργική διαχείριση.
Krasimir Todorov, Εκτελεστικό Μέλος, Στρατηγική διαχείρηση.

 

 

Cario Ltd. © 2015