Съвет на директорите


Съвет на директорите:

Калоян Ганев - Председател, Изпълнителен член, Съдружник;
Георги Петров - Неизпълнителен член, Съдружник;
Борислав Ганев, Изпълнителен член, Търговско и Оперативно управление;

 

 

Карио ООД © 2015